Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji

59690_415847025174794_355565054_n

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland wraz z kancelariami: K&L Gates Jamka oraz MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy zapraszają do udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji organizowanym przy wsparciu Polskiego Centrum Mediacji.

Wizją projektu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Organizatorzy są świadomi tego, że powodzenie mediacji jest uzależnione od umiejętności oraz profesjonalizmu mediatora, dlatego przyjęli praktyczną formułę konkursu.

Projekt skierowany jest do studentów prawa wszystkich lat studiów, którzy zgłaszają się jako drużyna licząca do 3 do 6 osób.

Zadanie eliminacyjne polega na opracowaniu w formie pisemnego scenariusza mediacji z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego.

Podczas finału natomiast uczestnicy przeprowadzają symulacje postępowania mediacyjnego na podstawie pracy stworzonej w pierwszym etapie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2013 r.

Uroczysty finał odbędzie się 16 kwietnia 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.

Na zwycięską drużynę czekają atrakcyjne nagrody pieniężne oraz książkowe!

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.elsa.org.pl/mistrzowie

Podziel się