Członkostwo

Członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA daje niepowtarzalną możliwość uczynienia ze studiów prawniczych prawdziwej przygody. Działalność w ELSA to dobra okazja dla poszerzenia wiedzy akademickiej, rozwinięcia umiejętności miękkich i realizacji wielu własnych projektów. Pomagamy również studentom poznać przyszły zawód od bardziej praktycznej strony oraz nawiązać wiele ogólnopolskich i międzynarodowych znajomości.

Jeśli chcesz wstąpić do naszego Stowarzyszenia albo wciąż masz pewne wątpliwości- skontaktuj się z członkami zarządu grupy lokalnej w Twoim ośrodku akademickim:

ELSA Białystok (Uniwersytet w Białymstoku)
ELSA Gdańsk (Uniwersytet Gdański)
ELSA Katowice (Uniwersytet Śląski)
ELSA Kraków (Uniwersytet Jagielloński, Krakowska Akademia)
ELSA Lublin (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski)
ELSA Łódź (Uniwersytet Łódzki)
ELSA Olsztyn (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
ELSA Opole (Uniwersytet Opolski)
ELSA Poznań (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
ELSA Rzeszów (Uniwersytet Rzeszowski)
ELSA Słubice (Collegium Polonicum Uniwersytetu Adama Mickiewicza)
ELSA Stalowa Wola (Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubuskiego)
ELSA Szczecin (Uniwersytet Szczeciński)
ELSA Toruń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
ELSA Warszawa (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Leona Koźmińskiego)
ELSA Wrocław (Uniwersytet Wrocławski)