Działalność naukowa

Działalność Naukowa

 

 

Działalność Naukowa tzw. AA (Academic Activites) lub EjEj to najprężniej działająca działka ELSA. Członkowie sekcji mają możliwość organizacji wielu różnych projektów, nawiązywania  kontaktów m.in. z przedstawicielami zawodów prawniczych lub pracownikami naukowymi. Ponadto jest to świetna okazja do poszerzania swoich zainteresowań oraz realizacji pomysłów, które dla szarego studenta nie byłyby możliwie. EjEje spotykają się raz w tygodniu by podsumować odbyty jeden projekt i przygotować się do kolejnych pięciu. Każdy członek sekcji ma wyznaczone zadania od samego początku działalności. Świeżynkom pomagają doświadczeni ELSowicze, którzy wprowadzają je w świat ELSA, AA i Wydziału.

 

Nasze projekty:

 

Dni Edukacji Prawniczej

Cykliczny projekt odbywający się jesienią. Dni Edukacji Prawniczej to okazja, aby spotkać przedstawicieli palestry, aplikantów, osoby reprezentujące działy zasobów ludzkich z międzynarodowych firm konsultingowych, prawników renomowanych kancelarii polskich i międzynarodowych oraz przedstawicieli firm szkoleniowych. Projekt ten to także szansa przedstawienia nowych trendów rozwoju prawa, poznania możliwości wykorzystywania socjologii, psychologii czy ekonomii w pracy prawnika, jak również zdobycia nowych umiejętności na organizowanych w tym czasie warsztatach i prelekcjach.

 

 

Lokalny Konkurs Krasomówczy

Uczestnictwo w Konkursie polega na wygłoszeniu 10 minutowej mowy kończącej  postępowanie przed sądem I instancji. W przypadku podwójnej reprezentacji w danej sprawie, tj. występowania dwóch osób w roli przeciwników procesowych, każdej ze stron przysługuje prawo do 3 minutowej repliki. Zakres konkursu obejmuje zgodnie z ukształtowaną już tradycją prawo cywilne, karne i administracyjne, które współtworzą klasyczną triadę. Wystąpienia ocenia Sąd Konkursowy złożony z wybitnych przedstawicieli nauk prawnych oraz zawodów prawniczych. Laureat I miejsca uzyskuje prawo startu w etapie ogólnopolskim Konkursu.

 

 

Konkurs Prawa Rzymskiego

Uczestnikami Konkursu mogą być studenci realizujący w danym roku kurs prawo rzymskie. Pierwszy etap Konkursu polega na napisaniu testu wielokrotnego wyboru. Osiem najlepszych osób przechodzi do Finału gdzie odpowiada ustnie na pytania przed Sądem Konkursowym. Laureatów Konkursu wyłania jury spośród trzech najlepszych finalistów na podstawie rozwiązanego przez nich kazusu. Główną nagrodą jest ocena bardzo dobra z egzaminu prawo rzymskie oraz możliwość wzięcia udziału w etapie ogólnopolskim Konkursu.

 

 

Konkurs Prawa Karnego

Uczestnikami Konkursu mogą być studenci realizujący w danym roku kurs prawo karne materialne. Pierwszy etap Konkursu polega na napisaniu testu wielokrotnego wyboru. Siedem najlepszych osób przechodzi do Finału gdzie odpowiada ustnie na pytania przed Sądem Konkursowym. Laureatów Konkursu wyłania jury spośród trzech najlepszych finalistów na podstawie rozwiązanego przez nich kazusu. Główną nagrodą jest ocena bardzo dobra z egzaminu prawo karne materialne.

 

 

Prawnicza Akademia Filmowa

Spotkanie podzielone jest na dwie części. W pierwszej wyświetlany jest film traktujący o wybranym zagadnieniu prawniczym.  W drugiej ma miejsce dyskusja z udziałem zaproszonych gości – specjalistów z zakresu tematyki związanej z wybranym filmem. Zaletami  tego projektu są  niewątpliwie: czas – godzina popołudniowa, miejsce – kawiarnia bądź małe kino/teatr oraz tradycyjna niespodzianka przy wejściu.

 

 

Wyjścia zorganizowane m.in.:

1)                 na wokandę karną

2)                 na wokandę cywilną

3)                 do Zakładu Osmologii przy Komendzie Wojewódzkiej Policji

4)                 do Aresztu Śledczego

5)                 do Zakładu Medycyny Sądowej (np. na sekcję zwłok)

 

 

Oprócz tego:

1)                 przygotowujemy symulacje rozpraw sądowych

2)                 prowadzimy lekcje prawa w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie

3)                 organizujemy profesjonalne warsztaty i szkolenia

4)                 panele dyskusyjne, spotkania i wiele innych

 

 

To tylko wymiar lokalny. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektów ogólnopolskich Działalności Naukowej na stronie elsa.org.pl.

 

 

Jeżeli działalność to tylko naukowa!!

 

Zapraszamy na zebrania sekcji 🙂