Dziękujemy Profesorze!

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Szczecin pragnie złożyć największe wyrazy uznania
Profesorowi Władysławowi Rozwadowskiemu
 Naszej Ikonie i Legendzie
j

za dotychczasowy trud i wkład w organizowane przez Naszą Grupę Lokalną wydarzenia.

Strata jaką poniesiemy wraz z Pańskim odejściem jest niezaprzeczalna. Nie da się bowiem odwdzięczyć Profesorowi, za to co zrobił dla naszego Stowarzyszenia.
Bez wsparcia jakie otrzymaliśmy kilkadziesiąt lat temu, gdy jako młoda Grupa Lokalna stawialiśmy nasze pierwsze kroki w organizacji takich projektów, jak między innymi „Adapciak” (którego niejedna edycja nie mogłaby się odbyć bez udziału Pana Profesora),nie moglibyśmy się poszczycić takim dorobkiem, jaki mamy na chwilę obecną.
Dla nas jako Elsowiczy, jest Pan wzorem osoby, którą określa się mianem „człowieka renesansu”.

Będąc jednak, nie tylko Elsowiczami, ale także studentami, tym bardziej odczuliśmy fakt, opuszczenia przez Pana Profesora, naszej Alma Mater.

Stara paremia łacińska brzmi ,,Non scholae, sed vitae discimus”. To czego nauczył nas Pan Profesor, zarówno w aspekcie prowadzonego przedmiotu, ale przede wszystkim w aspekcie, jakim należy być człowiekiem dla swoich studentów, jest wiedzą bezcenną. Jako młodzi adepci sztuki prawniczej dziękujemy za udzieloną lekcje, jako Elsowicze tym bardziej pragniemy podziękować za okazane serce i przychylność.
Dostąpiliśmy zaszczytu uczenia się, pod Pana czujnym wykładowym okiem. Za to dziękujemy!

Mamy nadzieję, że pomimo upływającego czasu będziemy mogli jeszcze nie raz gościć Pana Profesora w progach naszego Wydziału, czy na niejednym elsowskim projekcie.

Panie Profesorze, chcemy żeby Pan wiedział, że jest Pan dla nas wielką jednostką, i wzorem do naśladowania w wielu aspektach. Nasze pokolenie i wiele pokoleń nas poprzedzających nigdy Pana Profesora nie zapomni.

Jeszcze raz dziękujemy!

Podziel się