ITele©t

Przed nami już szósta edycja Ogólnopolskiego Konkursu  z zakresu prawa własności intelektualnej, nowych technologii (IP) oraz prawa telekomunikacyjnego – ITele©t. Konkurs organizowany jest przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland oraz kancelarię prawną DLA Piper.  Siły w  przeprowadzeniu tego wydarzenia połączyły doświadczone w organizowaniu konkursów naukowych stowarzyszenie oraz polskie biuro globalnej firmy prawniczej.

ITele©t został stworzony z myślą o studentach, którzy swoją przyszłość wiążą z prawną ochroną własności intelektualnej,  rynkiem komunikacji elektronicznej i nowymi technologiami. Tematyka konkursu związana jest z obszarem wciąż rozwijających się dziedzin prawa. Uczestnicy  przy rozwiązywaniu przygotowanych kazusów muszą  połączyć wiedzę teoretyczną z umiejętnościami logicznego myślenia, aby zastosować w praktyce nabyte w toku studiów  umiejętności. 

– Nasza kancelaria zdecydowała się współorganizować Konkurs „ITele©t”, nie tylko dlatego, że tematyka konkursu znana nam jest z punktu widzenia podmiotów, których obsługą prawną się zajmujemy – tłumaczy Krzysztof Wiater,  partner zarządzający kancelarii  DLA Piper. W swojej pracy także wykorzystujemy najnowsze technologie, szczególnie w zakresie komunikacji elektronicznej.

Nad poprawnością nadesłanych prac czuwać będzie grono ekspertów w dziedzinie ochrony własności intelektualnej, nowych technologii oraz prawa telekomunikacyjnego. Ocenie podlegać będzie poprawność merytoryczna, logiczna i językowa, trafność argumentacji, identyfikacja prawa i dobór literatury oraz sposób prezentacji rozwiązania. Wszystkie prace będą sprawdzane z punktu widzenia klienta – przedsiębiorcy, korzystającego z usług kancelarii prawnej.

Chętnych do wzięcia udziału w Konkursie zachęcamy do nadsyłania prac. Termin upływa 14 kwietnia 2013 r. 

Zwycięzca otrzyma stypendium naukowe w wysokości 10 000 zł. Ponadto wyróżnieni uczestnicy mogą otrzymać możliwość odbycia płatnego stażu w kancelarii DLA Piper. Przewidziane są także atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Wydawnictwo C.H. Beck.

Wszyscy wyróżnieni studenci spotkają się z Jury oraz organizatorami na uroczystej Gali finałowej, która odbędzie się 20 maja 2013 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie!

Więcej szczegółów na: www.elsa.org.pl/itelect

Podziel się