Konferencja Naukowa „Problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

 

Konferencja Naukowa „Problemy interpretacyjne

ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości

 i porządku w gminach”

 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Toruń, Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego UMK zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej „Problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, która odbędzie się 14 marca 2014 r. w Toruniu.

Głównym zagadnieniem poruszanym w czasie Konferencji będzie praktyczne zastosowanie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odbędą się dwa panele dyskusyjne w których zostaną poruszone aspekty regulacji związanych z prawem ochrony środowiska, a także związane z regulacjami dotykającym prawa gospodarczego, przede wszystkim z problemem przetargów na wywóz odpadów.

Celem Konferencji jest stworzenie okazji dla studentów wszystkich uczelni do uczestnictwa w wydarzeniu, skupiającym specjalistów z branży ochrony środowiska oraz zamówień publicznych z całej Polski. Projekt umożliwia także wzięcie czynnego udziału w dyskusji na temat aktualnych problemów interpretacyjnych i wyzwań prawa zamówień publicznych oraz prawa ochrony środowiska. Po wejściu w życie przepisów zmieniających ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach, nadchodzi czas na pierwsze podsumowania, a także wymianę doświadczeń z przedstawicielami różnych środowisk związanych z tematyką odpadów.

W ramach Konferencji zorganizowany został Konkurs na Wystąpienie. Autorzy najlepszych i najciekawszych artykułów wezmą udział w Konferencji w roli prelegentów. Termin nadsyłania referatów mija 25 lutego 2014 r. Szczegóły w regulaminie dostępnym na stronie internetowej www.torun.elsa.org.pl.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Pani dr Elwira Jutrowska, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki  Inspektor Ochrony Środowiska, prof. dr hab. Andrzej Sokala, Prorektor UMK ds. Studenckich oraz Pan Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia.

Zachęcamy do śledzenia przygotowań do wydarzenia na profilu na Facebook’u www.facebook.com/pages/Konferencja-Naukowa-Problemy-interpretacyjne-ustawy-o-odpadach/1401301010123685

Podziel się