Konkurs ITelect

ITelect

„ITele©t”  jest  jednym  z najmłodszych  oraz najprężniej  rozwijających się  konkursów  ogólnopolskich realizowanych przez ELSA Poland przy współpracy z kancelarią DLA Piper.

Konkurs adresowany jest do studentów IV i V roku prawa, którzy interesują się nowymi,  szybko  rozwijającymi się  dziedzinami,  takimi  jak  prawo  własności  intelektualnej,  prawo  nowych technologii (IT) czy prawo telekomunikacyjne.

Zadaniem uczestników jest rozwiązanie jednego z kazusów konkursowych, które zostały  skonstruowane przez prawników z kancelarii DLA Piper. Tegoroczne kazusy dotyczą prawa  autorskiego, prawa ochrony danych osobowych i prawa telekomunikacyjnego.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są pod adresem ZAPISY. Do formularza  zgłoszeniowego należy dołączyć pracę konkursową oraz skan oświadczenia podpisanego  przez autora. Termin nadsyłania prac upływa 27 kwietnia 2015 r.

Etap ustny oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 26 maja 2015 r.  w Warszawie.

Nagrodą  główną  jest  udział  w „International  Summer  University.  Intellectual  Property  and Biotechnology Linking  Law,  Business,  and Science”  w Giessen  (Niemcy),  odbywającej się w dniach 18 lipca – 15 sierpnia 2015 r. ­ pobyt, przelot oraz kieszonkowe  (część kosztów związanych z wydatkami osobistymi).

Dodatkowo uczestnicy konkursu otrzymają atrakcyjne upominki książkowe. Sukces dotychczasowych edycji tego projektu świadczy o dużym zainteresowaniu studentów  stosunkowo młodymi dziedzinami prawa. Każdy z uczestników musi wykazać się szeroką  wiedzą  prawniczą  oraz rozeznaniem  w zagadnieniach  związanych  m.in.  z problematyką  własności intelektualnej oraz nowych technologii, jak również umiejętnym posługiwaniem się  słowem pisanym. Szczegóły na stronie: ITelect

Podziel się