Konkurs na prezentację referatu podczas konferencji ogólnopolskiej czyli „Awantury o emerytury”

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków zaprasza serdecznie wszystkich studentów uczelni publicznych oraz niepublicznych do wzięcia udziału w konkursie studenckim na prezentację referatu podczas Konferencji Ogólnopolskiej „Reformy ubezpieczeń społecznych – progres czy regres?”. Tematem przewodnim konkursu jest zagadnienie: „Konstytucyjność zmian w OFE”. Konkurs odbywa się w dwóch etapach.
ETAP I:
Wszystko co musicie zrobić, to zebrać drużynę złożoną z maksymalnie trzech osób oraz stworzyć abstrakt referatu dotyczącego Konstytucyjności zmian w OFE.

 

Abstrakt powinien zajmować maksymalnie 2 strony A4 normalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman 12 pkt, odstępy 1,5 wiersza). Gotowe prace należy przesłać organizatorom najpóźniej do 14 Kwietnia 2014r. na adres mailowy: elsaoubezpieczeniach@gmail.com wraz z dołączonym formularzem uczestnictwa.
Do udziału w II etapie konkursu zostaną zaproszone trzy najlepsze drużyny wyłonione przez pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ. Autorzy prac zostaną powiadomieni o decyzji dotyczącej udziału w kolejnym etapie do 30 Kwietnia 2014r.

 

ETAP II:
Odbędzie się 15 maja 2014 i przyjmie formę quizu „Awantury o emerytury”, w którym drużyny podczas panelu studenckiego konferencji będą poszukiwały rozwiązań pewnych kwestii problematycznych związanych z konstytucyjnością zmian w OFE poprzez analizę przygotowanych wcześniej stanów faktycznych. Zespoły zostaną poddane ocenie drużyny mistrzów – złożonej z ekspertów występujących podczas konferencji oraz pracownika Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ.
Wygrana drużyna zostanie nagrodzona możliwością wygłoszenia całości referatu, będącego rozwinięciem przesłanego wcześniej abstraktu, drugiego dnia konferencji, tj. 16 maja 2014.

Dla najlepszych drużyn przewidujemy także nagrody rzeczowe. 

 

Regulamin Konferencji oraz konkursu znajduje się tutaj.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Podziel się