Lokalna Konferencja – „Arbitraż i Mediacja”

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Szczecin serdecznie zaprasza na lokalną konferencję, której tematem będzie zagadnienie Arbitrażu i Mediacji.

Mediacja i arbitraż to alternatywne sposoby na dochodzenie swoich należności zarówno przez osoby prawne, jak i przez osoby fizyczne. Polski ustawodawca wprowadza coraz to nowe rozwiązania w przepisach postępowania cywilnego, które mają na celu jego przyspieszenie. Większość osób chcących dochodzić swoich należności zapomina, że oprócz postępowań przed sądami powszechnymi, istnieje szereg innych alternatywnych instrumentów rozwiązywania sporów, w tym sporów majątkowych.

Takim sposobami są przedstawiane przez nas na konferencji mediacja oraz arbitraż. Chcemy przedstawić je zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym. Z tego względu na konferencji odbędzie się nie tylko wykład, poprowadzony przez specjalistów w danej dziedzinie, ale także symulacje, w których to dowiecie się, jak od strony praktycznej wygląda rozwiązywanie sporów za pomocą technik mediacyjnych, a jak przy zastosowaniu odgórnego arbitrażu.

 

W symulacjach, w rolę pozwanych i powodów, wcielą się studenci IV roku prawa.

 

I część – Arbitraż

9:45 – 10:45 – wykład

10:45 – 12:45 – symulacja rozprawy arbitrażowej

 

Prelegenci:

  1. Mgr Henryk Sobociński – prezes Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego, sędzia w stanie spoczynku, były Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie;
  2. Dr hab. prof. US  Kinga Flaga-Gieruszyńska – kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, członek prezydium Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego, autorka publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego i prawa gospodarczego;
  3. Dr Robert Cichórz – arbiter międzynarodowy w zakresie rozstrzygania sporów gospodarczych, rekomendowany przez polskie i zagraniczne instytucje arbitrażowe, członek prezydium Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego, Członek Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji.

 

II część – Mediacja

13:30 – 14:30 – wykład

14:30 – 16:30 – symulacja rozwiązywania sporu przy pomocy mediacji

 

Prelegenci:

  1. Dariusz Smoliński Negocjator, Mediator, Konsultant, Prezes Polskiego Instytutu Negocjacji Sp. z o.o., Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Mediacji, Prezes Regionalny Stowarzyszenia Mediatorów Polskich, członek Krajowego Zespołu Negocjatorów Gospodarczych, makler i broker Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., właściciel firmy DSM Trading Service.

 

Widzimy się w piątek (10 stycznia) w sali 222 na Narutowicza!

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa 😉

Podziel się