O nas

Podstawowe informacje o Stowarzyszeniu

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa z ang. European Law Students’ Association (ELSA) jest największą, apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa.

ELSA obecna jest w 42 krajach w Europie, działając w sieci poprzez grupy narodowe i lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (International Board) z siedzibą w Brukseli.

Międzynarodowy charakter organizacji oparty jest na budowaniu wzajemnej współpracy oraz porozumienia przez poznawanie innych systemów politycznych i kultur prawnych. Członkowie ELSA uczestnicząc w życiu stowarzyszenia zdobywają cenne doświadczenia i nową perspektywę w spojrzeniu na prawo, kształtowanie przyszłego życia zawodowego oraz stosunki międzynarodowe.

Działania, które podejmujemy służą realizacji wspólnych dla środowiska międzynarodowego:

WIZJI

„Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową „

CELÓW

*

Rozwój edukacji prawniczej
*

Wspieranie wzajemnego zrozumienia
*

Popieranie poczucia odpowiedzialności społecznej wśród studentów prawa i młodych prawników

ELSA Szczecin

Grupa Lokalna ELSA Szczecin została utworzona w listopadzie 1991 roku. Obecnie działa ona jako koło naukowe na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i prowadzi aktywną działalność na rzecz realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. Wszystkie nasze przedsięwzięcia cieszą się ogromnym uznaniem ze strony Władz Wydziału, Uniwersytetu oraz Miasta Szczecina. Współpracujemy
z Wydziałową oraz Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego oraz licznymi kołami naukowymi działającymi na naszym Wydziale.

Grupa Lokalna zrzesza prawie 80 członków, którzy mogą liczyć na pomoc niemal 200 seniorów. Długa historia Grupy Lokalnej ELSA Szczecin obfitowała w wiele projektów – zawsze zakończonych dużym sukcesem. Wśród wyzwań, z którymi przyszło się zmierzyć ELSA Szczecin, można znaleźć zarówno cieszące się dużą frekwencją wydarzenia lokalne, jak seminaria, konferencje, czy imprezy wydziałowe, jak i projekty o zasięgu ogólnopolskim, wśród których warto wymienić chociażby konferencję „Z tarczą czy na tarczy? Bezpieczeństwo Polski
a Polska w bezpiecznym świecie” (2008 r.), czy pamiętny „Adapciak 2008”. Warto zaznaczyć, że Ogólnopolski Obóz Adaptacyjny był organizowany przez ELSA Szczecin już czterokrotnie i to właśnie członkowie naszej Grupy Lokalnej byli pomysłodawcami i organizatorami pierwszego tego typu przedsięwzięcia (we wrześniu 1997 r.). W archiwum organizowanych przez nas projektów znajduje się także Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy, którego finał odbywał się w Szczecinie dwukrotnie (w 1999 i 2009 roku). Ogromnym sukcesem była też organizacja w 2010 roku w Kołobrzegu II International STEP & Marketing Meeting. ELSA Szczecin bez wątpienia jest jedną z najsilniejszych Grup Lokalnych, o czym świadczy przyznanie nam organizacji XLIV Walnego Zebrania Delegatów ELSA Poland połączonego z obchodami Jubileuszu 30 – lecia ELSA Poland, które odbyły się się w listopadzie 2011 r.

W ostatnich latach „portowa” Grupa członków nie spoczęła na laurach poprzedników, wypełniając roczny kalendarz działań po brzegi. Po zorganizowanym w lecie 2014 r. ogólnopolskiego zjazdu ELSA Summer Party, Grupa Lokalna każdego miesiąca zapewnia studentom możliwość poszerzania swojej wiedzy praktycznej.

W roku 2015 r. szczecińskiej Grupie Lokalnej przypadł wielki zaszczyt organizacji najbardziej prestiżowego konkursu organizowanego przez sieć ELSA Poland – wielkiego finału Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. Jego wielki finał odbył 17 kwietnia 2015 roku.

Nasza Grupa Lokalna nie boi się poruszać trudnych i kontrowersyjnych tematów. Obecnie trwają przygotowania do konferencji dotyczącej zapłodnienia metodą in vitro. Angażujemy się także w działalność charytatywną, czego dowodem jest otrzymanie przez ELSA Szczecin tytułu Przyjaciela Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci, za wsparcie finansowe osiągane ze zbiórek, aukcji i imprez charytatywnych; oraz cieszący się dużą frekwencją Koncert na rzecz wolnej Białorusi – „Usłysz Białoruś”, który odbył się w kwietniu tego roku.

Szczególnie warte wspomnienia są także następujące projekty ELSA Szczecin:

  • Ogólnopolskie Seminarium pt. „Nowy Kodeks Karny”, listopad 1995 r.,
  • Konferencja polsko – niemiecka pt. „Prawo wspólnej europy. Wolność gospodarcza, przeciwdziałanie monopolizacji – perspektywy europejskie”, listopad 1996 r.,
  • Międzynarodowe Seminarium „Reforma Edukacji Prawniczej. Uniwersyteckie Poradnie Prawne”, Szczecin – Świnoujście, maj 1998 r.
  • Ogólnopolska Konferencja „Przestępczość a organy ścigania. Największe zagrożenia dla państwa demokratycznego”, listopad 2000 r.,
  • Ogólnopolska Konferencja „Prawa kobiet”, październik 2002 r.,
  • Ogólnopolskie Seminarium „Wina a kara”, marzec 2004 r.,
  • Ogólnopolska Konferencja „Prawa autorskie, a współczesna praktyka”, kwiecień 2005 r.,
  • Ogólnopolska Konferencja „Skok na bank. Polski system bankowy – perspektywy, zagrożenia”, kwiecień 2007 r.

Materiały do pobrania (Statut, Regulamin i Księga Decyzji)

Akty prawne ELSA POLAND