Ogólnopolska Konferencja „Granice innowacyjności polskiej gospodarki”

W dniu 20 lutego 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się Ogólnopolska Konferencja „Granice innowacyjności polskiej gospodarki” organizowana przez warszawską Grupę Lokalną Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.

Celem niniejszego projektu jest analiza dotychczasowych regulacji prawnych pod względem wpływu na innowacyjność polskiej gospodarki. Chcemy zastanowić się nad rozwojem prawa własności przemysłowej, a także skonfrontować różne opinie praktyków w tej dziedzinie. Poprzez szerokie spektrum gości konferencja ma umożliwić dogłębną ocenę stanu obecnej legislacji, a także zachęcić do dyskusji nad tą problematyką.

Konferencja podzielona jest na trzy panele: pierwszy z nich będzie dotyczył ograniczeń wynikających z Ustawy o Prawie własności przemysłowej. W drugim panelu chcemy skupić się na ograniczeniach wynikających z innych aktów normatywnych z różnych gałęzi prawa. W ostatniej części zgromadzeni postarają się odpowiedzieć na pytanie: jak pobudzić transfer technologii ze środowisk naukowych do biznesu?

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na oficjalnej stronie internetowej konferencji: http://graniceinnowacyjnoscipolskiejgospodarki.elsa.warszawa.pl/
oraz na stronie wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/583151745107908/

UWAGA! Udział w konferencji jest bezpłatny, jednakże wymaga wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie internetowej wydarzenia.

Do wzięcia udziału w konferencji zachęcamy w szczególności przedstawicieli świata nauki, prawników, przedsiębiorców oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: konferencja@elsa.warszawa.pl

Serdecznie zapraszamy!

Podziel się