Ogólnopolska Konferencja „Infrastruktura i ochrona środowiska w sektorze energetycznym”

Ogólnopolska Konferencja „Infrastruktura i ochrona środowiska w sektorze energetycznym”

Poznań, 16-17 kwietnia 2013 roku

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań serdecznie zaprasza
do udzia
łu w Ogólnopolskiej Konferencji „Infrastruktura i ochrona środowiska
w sektorze energetycznym”, 
 która odbędzie się w Poznaniu w dniach 16-17 kwietnia 2013 roku.

Zakres merytoryczny tegorocznej edycji Konferencji koncentruje się na dwóch zdaniem Organizatorów kluczowych wyzwaniach stojących przed sektorem energetycznym
w najbliższych latach –
rozbudową infrastruktury energetycznej oraz ochronie środowiska w sektorze energetycznym. Poruszone tematy będą ukazane w trzech perspektywach – prawnej, ekonomicznej oraz technologicznej.

W ciągu dwóch dni Konferencji prelegenci będą porusza

zagadnienia związane
z szeroko rozumianym rynkiem
energii w ramach czterech paneli tematycznych. Pierwszy dzień Projektu (16. kwietnia 2013 r.) przebiegnie pod hasłem „Infrastruktura energetyczna”. Panel otwierający dotyczy

będzie rozbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego, w tym: zakresu i charakteru planowanych krajowych inwestycji sieciowych, rozbudowy połączeń transgranicznych, korytarzy przesyłowych oraz zagadnień związanych z problematyką smart grid i smart meetering. Kolejny panel będzie skupia

się na tematyce nowych mocy wytwórczych, a w szczególności
na planowanych i realizowanych inwestycjach w tym zakresie.

Drugi dzień Konferencji dotyczy

będzie ochrony środowiska w sektorze energetycznym. Podczas trwania pierwszego panelu omówiona zostanie polityka klimatyczna Unii Europejskiej,  która będzie analizowana w kontekście międzynarodowego porozumienia klimatycznego, a także zagadnienia dotyczące pakietu klimatyczno-energetycznego i handlu uprawnieniami emisyjnymi. Projekt zakończy się dyskusją nt. ograniczeń w przyłączaniu do sieci nowych źródeł z OZE, które zostaną omówione w perspektywie biznesowej, infrastrukturalnej i prawnej.

Oprócz prelekcji zaproszonych gości Organizatorzy przewidują rozbudowaną część dyskusyjną, podczas której każdy z uczestników będzie mie

okazję wypowiedzie

się na tematy poruszane podczas poszczególnych paneli tematycznych.

Wśród prelegentów przewidujemy udział przedstawicieli sektora energetycznego (m.in. Artura Różyckiego, Prezesa ENEA Operator czy Krzysztofa Zamasza, Prezesa ENEA S.A.), środowiska akademickiego (m.in. prof. dr hab. inż. Władysława Mielczarskiego z Politechniki Łódzkiej), branży prawniczej (m.in. przedstawicieli Kancelarii CMS Cameron McKenna) oraz administracji publicznej (m.in. Pawła Kowala z Parlamentu Europejskiego oraz Macieja Woźniaka, Doradcy Ministra Środowiska).

Szczegóły Konferencji, w tym dokładny zarys tematyczny oraz szczegóły dotyczące rejestracji, można znaleźć na stronie internetowej Konferencji: infrastruktura-srodowisko.pl.

Podziel się