Program Praw Człowieka ELSA Poland

 

Program Praw Człowieka jest jednym z najważniejszych obszarów działalności ELSA, wpisującym się najpełniej w wizję Stowarzyszenia:

„Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”

Celem programu jest podnoszenie świadomości i wiedzy oraz propagowanie poszanowania praw człowieka w społeczeństwie.

Program jest realizowany poprzez organizację projektów, a wśród nich:

– Prawnicze Akademie Filmowe,
– seminaria,
– konferencje,
– panele dyskusyjne,
– study visit,
– institutional study visit,
– konkursy,
– symulacje rozpraw sądowych.