Program Prawo i Medycyna ELSA

Program, którego mottem jest łacińska sentencja: Salus aegroti suprema lex est (Dobro chorego jest najwyższym prawem), funkcjonuje w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland od 1996 roku i stale się rozwija. Powstał jako owoc współpracy dwóch organizacji studenckich – Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland oraz ELSA Poland. Za cel stawia sobie działalność edukacyjną, zbliżanie środowisk studentów medycyny i prawa, pogłębianie dialogu pomiędzy nimi i intensyfikację współpracy. Realizowane projekty o tematyce prawno-medycznej przyciągają szerokie grono odbiorców oraz odznaczają się wysokim poziomem merytorycznym i organizacyjnym.

 

 

Od 1 sierpnia 2010 do 31 lipca 2013 roku ELSA skupia się na nowym temacie International Focus Programme (IFP) –  Health Law. Program Prawo i Medycyna ELSA Poland jest implementacją IFP na gruncie Polskim.