Seminaria i Konferencje

Seminaria i Konferencje to działka, która pozwala swoim członkom w pełni rozwinąć swoje zainteresowania oraz znacznie poszerzyć horyzonty. Śmiało można powiedzieć, że sekcja organizuje najbardziej różnorodne projekty w Stowarzyszeniu, począwszy od tych na szczeblu lokalnym, po te międzynarodowe. Organizacja eventu „od zera” pozwala nie tylko na poszerzenie wiedzy związanej z zagadnieniami prawnymi, ale również na rozwój umiejętności tzw. „miękkich” – zarządzanie czasem, negocjacje, autoprezentacja.

Typowymi projektami dla działki są:

• seminaria i konferencje

• panele dyskusyjne

• debaty

• Study Visit, czyli wymiany między grupami lokalnymi na poziomie międzynarodowym

W historii ELSA Szczecin możemy się pochwalić organizacją m.in.: Ogólnopolskiej Konferencji „Prawa autorskie, a współczesna praktyka”, kwiecień 2005r.,

Ogólnopolskiej Konferencji „Skok na bank. Polski system bankowy – perspektywy, zagrożenia”, kwiecień 2007 r.

Cyklu konferencji lokalnych „Od seksu do kodeksu”

Konferencji Ogólnopolskiej „Z tarczą czy na tarczy? Bezpieczeństwo Polski a Polska w bezpiecznym świecie”, 2008r.

Ogólnopolskiej Konferencji „Europejski System Nadzoru Finansowego – implementacja oraz skutki dla polskiego systemu prawnego”, październik 2011r.

Cyklicznych Debat Oxfordzkich Symulacji rozpraw sądowych

Jesteś osobą ambitną, odważną, niebojącą się kontaktu z ludźmi, lubisz pracować w grupie? Masz ciekawe pomysły, chcesz realizować własne projekty?

Zdecydowanie pasujesz na eSenCję tego Stowarzyszenia!