XI Ogólnopolski Konkurs Prawa Europejskiego

 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Słubice zaprasza do udziału
w XI Ogólnopolskim Konkursie Prawa Europejskiego. Jest on skierowany do studentów prawa
i administracji studiów licencjackich i magisterskich wyższych uczelni publicznych i niepublicznych
w Polsce oraz do studentów europeistyki.

 

Konkurs przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap polega na napisaniu eseju na jeden z zaproponowanych przez Organizatora tematów:

1.       Granice związania Państw Członkowskich unijnymi prawami podstawowymi w kontekście orzeczeń w sprawach Åkerberg i Melloni;

2.      Jednolita ochrona patentowa – dopuszczalność wzmocnionej współpracy w tej dziedzinie [zob. wyrok TS z 16.4.2013 r. w sprawach połączonych C-274/11 i 295/11];

3.      Ograniczenia swobody przepływu towarów (art. 36 TFUE) w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości;

4.      Petycja do Parlamentu Europejskiego – instrument realnego wpływania obywateli na działania Unii Europejskiej czy prawna fikcja?

5.      Polityka energetyczna Unii Europejskiej;

6.      Tryb prejudycjalny (art. 267 TFUE) jako forma współpracy sądów krajowych z Trybunałem Sprawiedliwości;

7.      Zasada proporcjonalności w europejskim porządku prawnym;

8.      Zdolność Unii Europejskiej do zawierania umów międzynarodowych.

 

Prace eliminacyjne należy przesyłać na adres okpe@elsa.org.pl do 11 listopada 2013r.

 

Do finału konkursu, który odbędzie się 6 grudnia 2013r. w Collegium Polonicum w Słubicach zostanie zaproszonych 25 autorów najlepszych prac. Finaliści zmierzą się z testem wiedzy o prawie Unii Europejskiej, który to wyłoni pięć najlepszych osób. W kolejnym etapie osoby te będą odpowiadać na pytania przygotowane przez członków Jury, składającego się ze specjalistów z dziedziny prawa europejskiego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tego samego dnia podczas gali finałowej.

 

Do zdobycia atrakcyjne nagrody. Na Zwycięzcę konkursu czekają m.in. wyjazd studyjny do Brukseli ufundowany przez europosła Jerzego Buzka, tablet firmy Apple, nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł płatne praktyki w kancelarii oraz nagrody książkowe.

 

Patronat Honorowy nad konkursem objęli m.in.: Poseł do Parlamentu Europejskiego Prof. Jerzy Buzek, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak,
Rektor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina Dr. Gunter Pleuger, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze Bożena Górska, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch, Starosta Słubicki Andrzej Bycka

 

Regulamin konkursu oraz niezbędne informacje dostępne są na stronie: www.elsa.org.pl/okpe.

Podziel się