XVI Ogólnopolski Konkurs na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego

Chcąc współkształtować systemu edukacji prawniczej w Polsce, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland już po raz szesnasty organizuje Ogólnopolski Konkurs Na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Celem Konkursu jest nabycie umiejętności i rozwój sztuki pisania naukowych komentarzy do orzeczeń sądów najwyższych instancji, a tym samym poszerzenie wiedzy prawniczej i rozwijanie aktywności naukowej studentów. W tegorocznej edycji Konkursu mogli wziąć udział wszyscy studenci uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce.

W pierwszym etapie, uczestnicy sporządzali glosy do jednego z zaproponowanych przez Organizatora orzeczeń z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, finansowego, konstytucyjnego oraz karnego. Do oceny prac konkursowych Organizatorzy zaprosili wybitnych przedstawicieli nauk prawnych.

W drugim etapie, będącym jednocześnie jego finałem, wezmą udział autorzy pięciu najlepszych prac (po jednej z każdej dziedziny).

15 lutego spośród finalistów Sąd Konkursowy wybierze autora najlepszej glosy.

Tegoroczna edycja Konkursu organizowana jest przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Szczecin.

Organizator serdecznie  zaprasza na Galę Finałową do Szczecina.

 

Patronat medialny nad konkursem objęli:

Podziel się