XVIII Lokalny Konkurs Krasomówczy

ELSA Szczecin ma przyjemność zaprosić studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego od II roku studiów do wzięcia udziału w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów. Lokalny Konkurs Krasomówczy, będący I etapem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej, odbędzie się u nas 18 marca 2014 r. w Sądzie Apelacyjnym!Konkurs polega na wygłoszeniu mowy kończącej postępowanie przed sądem pierwszej instancji, na podstawie otrzymanego wcześniej stanu faktycznego z kategorii karnej, cywilnej lub administracyjnej. Uczestnicy podzieleni na pary, wcielają się w przeciwne role procesowe, a każdemu przysługuje prawo 3-minutowej repliki.Zwycięzcę wybiera Jury, w skład którego wchodzą najwybitniejsi przedstawiciele nauki prawa i palestry prawniczej. Dla laureatów pierwszych 3 miejsc przewidziane są nagrody pieniężne oraz nagrody rzeczowe. Laureat I miejsca weźmie udział w finale ogólnopolskim, który w tym roku odbędzie się w Łodzi 11 kwietnia.ZGŁOSZENIA prosimy wysyłać od 20 lutego do 3 marca na adres

lokalny-konkurs@wp.pl 😉

W treści zgłoszenia należy podać:
– imię i nazwisko
– rok studiów
– a także załączyć zdjęcie legitymacyjne

Osoby, które wyrażą chęć udziału w konkursie dostaną potwierdzenie wraz z regulaminem tegorocznej XVIII edycji.

Podziel się