XX Lokalny Konkurs Krasomówczy w Szczecinie

XX Lokalny Konkurs Krasomówczy (4)ELSA Szczecin zaprasza do udziału w XX Lokalnym Konkursie Krasomówczym, który odbędzie się 15 marca 2016 r. o godzinie 16:00 w gmachu Sądu Apelacyjnego. Zadanem uczestników jest wygłoszenie 10-minutowej mowy przed sądem I instancji na podstawie kazusu z zakresu prawa cywilnego. karnego lub administracyjnego. Wystąpienie zostanie poddane ocenie jury. Zwycięzca weźmie udział w Finale XX edy
cji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. mec. Joanny Agackiej – Indeckiej, który odbędzie się 16 kwietnia we Wrocławiu.

ZAPISY
Zgłoszeń należy dokonywać wysyłając wiadomość zawierającą IMIĘ, NAZWISKO, KIERUNEK, TRYB I ROK STUDIÓW, TELEFON, ADRES EMAIL ORAZ JEDNĄ Z TRZECH WYBRANYCH SPRAW (karną, cywilną bądź administracyjną) na maila: vpaa@szczecin.elsa.org.pl

TERMIN WYSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:  DO 4 MARCA
LOSOWANIE KAZUSÓW: 8 MARCA

Regulamin XX Lokalnego Konkursu Krasomówczego

 

ZAPRASZAMY!

Podziel się