Uczestnicy czynni:

Zgłoszenia składające się z abstraktu wystąpienia i karty zgłoszeniowej uczestnika czynnego należy nadsyłać na adres lexmedicaszczecin@gmail.com w terminie do 20 października 2017 roku. Więcej informacji w zakładce Konkurs.

Uczestnicy bierni:

Zapisy uczestników biernych zostaną uruchomione w późniejszym terminie poprzez formularz zgłoszeniowy.