Konkurs na wystąpienie

Wydarzeniem towarzyszącym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Lex Medica” jest Konkurs na najlepsze wystąpienie,  który polega na przygotowaniu abstraktu na temat dotyczący jednego z 5 wskazanych paneli. Rada Naukowa wyłoni autorów najlepszych prac, którzy będą mieli okazję zaprezentować swoje wystąpienie podczas wydarzenia. Autorzy pozostałych, wyróżnionych prac uzyskają szansę na przedstawienie efektu swojej pracy podczas sesji posterowej. Konkurs jest skierowany do wszystkich studentów, doktorantów oraz aplikantów zawodów prawniczych zainteresowanych tematyką prawa medycznego.

Zamierzeniem organizatorów jest również opublikowanie najlepszych referatów w wydawnictwie pokonferencyjnym.

Zgłoszenia składające się z abstraktu wystąpienia i karty zgłoszeniowej uczestnika czynnego należy nadsyłać na adres e-mail lexmedicaszczecin@gmail.com w terminie do 20 października 2017 roku.

Organizator nie pobiera opłaty konferencyjnej.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Lex Medica” będzie składała się z 5 paneli tematycznych:

 1. Prawa pacjenta:
  • katalog praw pacjenta
  • europejskie i międzynarodowe standardy ochrony praw pacjenta
  • organizacje zajmujące się ochroną praw pacjenta
 2. Praktyczne aspekty wykonywania zawodów medycznych:
  • zawód lekarza i lekarza dentysty
  • zawód pielęgniarki i położnej
  • zawód diagnosty laboratoryjnego
  • tajemnica zawodów medycznych
 3. Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych przez pacjentów:
  • rodzaje roszczeń
  • pojęcie tzw. błędu medycznego
  • dochodzenie roszczeń przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
  • postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych z udziałem pacjentów
 4. Odpowiedzialność pracowników ochrony zdrowia:
  • odpowiedzialność karna
  • odpowiedzialność cywilna
  • odpowiedzialność dyscyplinarna
 5.  E-zdrowie:
  • telemedycyna
  • elektroniczna dokumentacja medyczna
  • rozwój nowoczesnych technologii a system ochrony zdrowia w Polsce

Karta zgłoszeniowa uczestnika czynnego: https://goo.gl/JWHKQr

Regulamin Konkursu na wystąpienie podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Lex Medica”: https://goo.gl/GvCn58